Honung

Vi vill köpa din honung!

Vi köper svensk grovsilad honung tappad på hink eller i fat hämtad hos oss. Som depå åt Svensk Honungsförädling AB kan vi garantera avsättning för din honung samt snabb och säker betalning direkt efter invägning.

Vi förbehåller oss rätten att neka mottagning av kärl som misstänks vara kontaminerade eller där honungen hanterats ovarsamt exempelvis genom hög uppvärmning samt honung med vattenhalt över 20%. Vattenhalten kontrolleras i varje kärl vid inleverans.

Honungskärl för leverans av honung hämtas i butiken hos oss.
Ej returnerade kärl debiteras med 25 kr/hink.