VSH-bin och varroaresistens

Vad är VSH?

Varroa Sensitive Hygiene (VSH) är en egenskap hos bina där äggläggande varroakvalster upptäcks och rensas ut från yngelcellen. Därmed hindras kvalstret från att reproducera sig. USDA (The United States of Agriculture) har sedan länge upptäckt att det går att selektera denna egenskap hos biet och har etablerat VSH-linjer.

Hur fungerar VSH?

Bin med VSH-egenskap upptäcker alltså när en fertil kvalsterhona producerar avkomma i de täckta yngelcellerna. Celler med kvalster utan avkomma bryr sig bina oftast inte om. I celler där det förekommer reproduktion avbryts kvalstret genom att bina öppnar upp cellen och förhindrar kvalstret att föröka sig. Ibland slänger bina ut puppan och städar ur cellen och ibland täcker bina cellen igen efter att kvalsterhonan lämnat den. Oavsett så dör kvalstrets avkomma.

Är VSH-genen dominant eller recessiv ?

Genen är varken dominant eller recessiv utan har så kallad additiv genverkan vilket innebär att effekten av olika alleler läggs samman. Båda genvarianterna (allelerna) kommer till uttryck i fenotypen. Avkommans fenotyp kan förväntas motsvara ett genomsnitt av föräldradjurens.

Hur länge har man känt till VSH?

Dr John Harbo och hans kollegor på Honey Bee Breeding Lab i Baton Rouge i Louisiana började 1995 med att ta fram varroaresistenta bin.

Lyckå Bigårdar kommer under 2017 etablera VSH-linjer för avel.

Läs mer om VSH på www.vshbin.se