Utbildning för biodlare

Vi håller kursverksamhet i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.
studiefc3b6rbundet-vuxenskolan

Besök www.sv.se för kommande utbildningar