Pollinering och ekosystemtjänster

ipad_flying_bee_purple_flower_345009210_aussiegallSamtidigt som bina flyger från blomma till blomma och hämtar nektar pollinerar dom växterna. I grödor som raps eller i fruktodlingar är en god pollinering mycket viktigt för en god skörd. Bina behöver besöka fem miljoner blommor för att samla ett kilo honung.

Vill man som odlare förstärka pollineringen kan man hyra in bisamhällen från oss på Lyckå bigårdar.
Kuporna placeras ut i odlingen enligt överenskommelse och tas bort när blomningen är över.
I rapsodlingar kan man uppnå skördeökningar på 10-20%. Och för klöverfrö är insektspollinering helt avgörande för en bra skörd. Vi har över 200 bisamhällen tillgängliga för pollinering!

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller önskar hyra bin för pollinering.

Vi på Lyckå Bigårdar bi-drar också gärna till ditt företags miljöpolicy och CSR-arbete genom att erbjuda tjänster som fadderskap av bikupor eller deltagande i andelsbiodlingar!

Att vara bi-fadder är ett enkelt och naturligt sätt att utveckla ditt företags CSR och miljöarbete!

Lyckå Bigårdar sköter och förvaltar bisamhällena och tar ansvar för all praktisk hantering i biodlingen. I fadderskapet ingår en föreläsning om bin och pollineringens betydelse för miljön. Den eventuella honung som skördas kan tappas på burk med företagets namn och logo och användas av er i marknadsföring eller som gåva till personal.