VSH-bin!

Projektet VSH-bin i Sverige har fått beslut från jordbruksverket att starta och Lyckå Bigårdar kommer aktivt delta i framtagandet av dessa varroaresistenta bin. Läs mer om VSH-bin och deras fantastiska egenskaper under fliken VSH-bin.

bee-on-cherry-blossoms-1403010_960_720

Nya drottningar på väg!

Aspö

1975 öppnade Buckfast sin första parningsstation på Aspö i Karlskrona skärgård. Lyckå bigårdars drottningar kännetecknas för bra temperament, svärmtröghet, god honungsskörd och god rensningsiver.